hanoi.png  
Đă Cập Nhật: Thứ Năm 20 Tháng 09 2012 09:04
 Nơi Đến 
 Nơi Đi 
 ARRIVALS   DEPARTURES   
CHở HÀNH KHÁCH   CHở HÀNG
      TIME ESTM    
  CHUYếN BAY ĐIểM ĐếN THờI GIAN: THờI GIAN Dự KIếN Cổng số TRạNG THÁI 
Thứ Năm 20 Tháng 09 2012 
CHở HÀNH KHÁCH NơI ĐI | NộI ĐịA & QUốC Tế | Tất Cả Các Hăng Hàng Không | Tất Cả Các Điểm Đến 
SQ 3483 Singapore 08:00 08:15  
Đă Đóng Cửa
OZ 8373 Hồ Chí Minh 08:30 09:10  1
Đă Hoăn
VN 783 Đà Nẵng 08:45  2
Đang lên máy bay
CA 343 Thượng Hải 08:55  1
Đang lên máy bay
VN 933 Buôn Ma Thuột 09:00  4
TG 7521 Băng Cốc 09:40  2
JQ 300 Đà Nẵng 10:05  5
CX 833 Hồng Kông 10:25  
VN 343 Phù Cát 10:45 10:55  
QF 631 Lôn Đôn 11:30  1
PG 551 Băng Cốc 12:25  
OZ 55 Nha Trang 14:20  
GA 889 Singapore 16:05  
VN 400 Đà Nẵng 17:00  
KE 9387 Lôn Đôn 18:05  2
JQ 938 Phnôm Pênh 19:00  3
QF 125 Thượng Hải 19:10  2
VN 320 New York 19:20  4
Thứ Sáu 21 Tháng 09 2012 
CHở HÀNH KHÁCH NơI ĐI | NộI ĐịA & QUốC Tế | Tất Cả Các Hăng Hàng Không | Tất Cả Các Điểm Đến 
VN 444 Huế 07:55  
QF 178 Pu két 08:30  
PG 390 Đà Lạt 08:55  
VN 569 New York 09:10  
Thông tin trên trang này được thay đổi thường xuyên. Để có thông tin chính xác về chặng bay, vui ḷng kiểm tra với hăng hàng không của quư khách.
V4.2.2 Bản quyền © 2001-2014 Digital Images International Pty. Ltd. Bảo lưu toàn quyền www.dii.com.au